Instrukcja obsługi gry Prince of Persia dla PC

Sterowanie postacią

Postacią steruje się przy pomocy klawiszy strzałek:
strzałka w lewo - obrót, bieg w lewo
strzałka w prawo - obrót, bieg w prawo
strzałka w górę - podskok, wejście wyżej
strzałka w dół - kucnięcie lub zejście w dół (przy krawędzi)
strzałka w górę + prawo/lewo - skok
strzałka w dół + prawo/lewo - podskoki w przysiadzie ('prysiudy')
Shift + prawo/lewo - małe kroczki
Użycie Shift'a podczas dalekich skoków spowoduje, że heros zawiśnie po drugiej stronie (i nie spadnie), wydłuża on także skoki "z miejsca"
Shift - walka, konsumpcja napojów

Klawisze funkcyjne

Ctrl+G - zapis stanu gry (działa od 3 sektora wzwyż)
Ctrl+L - wczytanie zapisanego stanu gry (należy nacisnąć podczas sekwencji startowej)
Ctrl+R - restart gry (poziom 1)
Ctrl+A - restart danego etapu
Ctrl+Q - wyjście z gry
Ctrl+S - włączanie/wyłączanie efektów dźwiękowych
Ctrl+N - włączanie/wyłączanie muzyki
Ctrl+K - info o trybie sterowania
Ctrl+J - info o trybie joysticka oraz kalibracja
Ctrl+V - info o wersji gry
Escape - pauza
Spacja - wskaźnik czasu