Prince of Persia (Amstrad CPC)

Pierwszy komputer CPC 464 (Colour Personal Computer) brytyjskiej firmy Amstrad powstał w roku 1984 i wkrótce (głównie ze względu na niską cenę) zdobył dużą popularność. Produkowano jego rozmaite wersje (w Niemczech pod nazwą Schneider) wyposażone we wbudowany magnetofon lub stację dyskietek 3" oraz od 64 do 128 kB RAM.