Nowe wystroje poziomów PoP

Instalacja: wykonujemy kopię zapasową oryginalnego pliku vdungeon.dat z gry i podmieniamy go nowym plikiem wypakowanym z archiwum. Po uruchomieniu gry załadowane zostaną nowe wystoje poziomów.
Umieszczony w Serwisie zrzut ekranowy przedstawia pierwszy ekran początkowego etapu gry.