Zasady działania sekcji "Download" Nieoficjalnego Serwisu Gry Prince of Persia

Wszelkie nazwy i znaki handlowe producentów sprzętu i oprogramowania są zastrzeżone i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Twórca strony nie jest autorem zamieszczonych na niej programów i nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z właściwego bądź niewłaściwego ich użycia. Wedle wiedzy właściciela serwisu wszystkie znajdujące się na tej stronie programy nie są przedmiotem obrotu handlowego i są to programy typu freeware/abandonware/demo i w żadnej autoryzowanej postaci nie znajdują się w sprzedaży. Właściciel serwisu udostępnia rzeczone programy w celach kolekcjonerskich, nie czerpie z tego żadnych korzyści materialnych i nie rości sobie do nich praw autorskich.